Isikuandmete töötlemine
Veebipoe Ehteäri Pärnu isikuandmete vastutav töötleja on A&J Express OÜ (registrikood 12999701) asukohaga Riia mnt 34a-26, Viljandi, 71010, tel 53544820 ja
e-post ehteari@ehteariparnu.ee 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. 

e-mailide edastamise ja haldamise süsteem MailChimp ja Smaily.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Veebipood Ehteäri Pärnu edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS;

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse MailChimp ja Smaily  serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Otseturundusteated
Kasutame MailChimp programmi elektrooniliste uudiste edastamiseks ja selleks on neil vaja teada saajate ees- ja perekonnanime ning emaili aadresse. Edastame seda informatsiooni ainult siis, kui te olete meile selleks ka loa andnud.
Juba antud nõusoleku saate alati ka tagasi võtta, kui klõpsate kirja lõpus olevale viitele (unsubscribe / lahku )
Saadame vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-post: ehteari@ehteariparnu.ee, telefon: 53544820). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)